Train the Trainers

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۹۶ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۹۶ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
Train the Trainers
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت رویداد
۱۸ مرداد
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیت دیرهنگام
۱۸ مرداد
۱۷۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

 ورکشاپ Train the Trainers امکان این را برای گروهی از مربیان به وجود می آورد که مهارت خود را در راه حداکثر کردن تاثیر مثبت هر کلاسی به مربیان بهتری تبدیل شود به طور کلی این ورکشاپ به 3 قسمت: آماده سازی، ارائه و ارزیابی تقسیم می شود.

 

آماده سازی: در این قسمت مربی روش تدریس را یاد می‌گیرد، که شامل نحوه فکر کردن و آماده کردن هدف یادگیری، مدیریت انرژی و سبک های مختلف یادگیری داستان سرایی و راه طراحی یک روش آموزش دادن موثر و موارد لازم در آن و داشتن یک فضای با تعامل بالا در کلاس های آموزشی می‌شود.


ارائه: در این مرحله مربی یاد می گیرد تمامی جنبه های ارائه خود را بهتر کند که شامل طیف وسیعی از سطح ابتدایی مهارت ارائه مثل زبان بدن و نحوه کنترل تن صدا، تا مدیریت شرکت کنندگان، روش های برقرار کردن ارتباط، تاکتیک های پرسش و پاسخ و کنترل استرس می‌شود.

 

ارزیابی: در این قسمت مربی یاد میگیرد که چگونه آموزش و ارائه خود را ارزیابی کند که این ارزیابی شامل ارزیابی نحوه آموزش و خود آموزش دهنده می شود.

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
معرفی Introduction۱۰:۰۰۱۰:۳۰
هدف از آموزش و تنظیم اهداف یادگیری Purpose of a training and setting learning objectives۱۰:۳۰۱۱:۰۰
سبک های یادگیری Learning styles۱۱:۰۰۱۱:۳۰
داستان سرایی و روش های ارائه کردن Story telling and delivery methods۱۲:۰۰۱۲:۳۰
طراحی آموزش Designing a training۱۳:۰۰۱۳:۳۰
ناهار Lunch۱۴:۰۰۱۴:۳۰
مهارت ارائه کردن Presentation skills۱۵:۰۰۱۵:۳۰
مدیریت شرکت کنندگان Audience management۱۶:۰۰۱۶:۳۰
ارزیابی Evaluation۱۷:۰۰۱۷:۳۰
نتیجه گیری Closing ۱۷:۳۰۱۸:۰۰
پایان End of the day۱۸:۰۰۱۸:۳۰

سخنرانان

تارا کنخوئیس

تارا کنخوئیس

مدرس

تارا در اصل هلندی است و به عنوان مربی و نویسنده Free lance به دور دنیا سفر می‌کند. تارا برای شرکت های متفاوتی درهلند، لبنان، اردن، تونس و ایران کار کرده است.
تارا بسیار علاقمند و مشتاق به آموزش دادن است، زیرا از کمک کردن به مردم برای پیدا کردن توانایی‌هایشان لذت می برد.
تارا تمام مدل های مدیریت و رهبری از تحلیل استراتژی تا مهارت سخنرانی و مدیریت زمان تا مربی گری را آموزش می‌دهد. او همچنین به معلم های دیگر آموزش می‌دهد تا مهارت آموزش دادن خود را بهتر کنند.

آدرس:تهران امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستیتو نفت، طبقه پنجم