spss

شروع رویداد
یک‌شنبه ۴ شهریور ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۹۷ ۱۲:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
spss
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۶۷۴۰۱۸۷۲
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

دوره spss:

  • اشنایی با محیط نرم افزار
  • انواع متغیر
  • آشنایی با spss
  • آمار توصیفی
  • نمودارها
  • آمار استنباطی
  • آزمون فرضیه های رابطه ای
  • آزمون فرضیه های تفاوتی برای داده های پارامتری و ناپارامتری
  • رگرسیون خطی
  • رگرسیون لجستیک

 ***سایر دوره ها

https://t.me/anjoman_elmiye_sanaye

آدرس:تهران خیابان کارگرشمالی،بعداز بزرگراه جلال آل احمد،پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران،ساختمان مرکزی،دانشکده مهندسی صنایع کلاس 101و102