سومین نشست تجربه کاربری قزوین
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
تجربه کاربری قزوین
۲۶
دنبال کننده
۴
کل رویدادها

تجربه کاربری قزوین، نشست دورهمی در رابطه با UX...

آدرس

قزوین خیام شمالی، جنب پاساژ مرندی، دانشگاه علمی کاربری جهاد دانشگاهی

موقعیت جغرافیایی رویداد