ایده شو مهارت‌های فنی و حرفه‌ای

شروع رویداد
دوشنبه ۱ شهریور ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱ شهریور ۹۵ ۱۹:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادکارآفرینی / نوآوری
اضافه به تقویم
ایده شو مهارت‌های فنی و حرفه‌ای
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۳۱-۳۳۹۳۱۳۹۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان خیابان هزار جریب- خیابان کارگر- مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی- سالن ارزشیابی مهارت