وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
زبان‌کاران
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت با تخفیف ویژه
هزینۀ شرکت در رویداد ۶۹هزار تومان است که با حمایت انجمن «فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست نویسی» و «خانۀ اندیشمندان علوم انسانی» و «وبگاه بردار» و مؤسسه ویراستاران، با تخفیف ویژه به مبلغ ۶۹۰۰ تومان کاهش پیداکرده است.
-
۶,۹۰۰ تومان
۱۱۹
دنبال کننده
۶
کل رویدادها

انجمن ویرایش و درست‌نویسی سازمانی مردم‌نهاد است که در عرصۀ زبان فارسی و بخش‌های نادیده‌گرفته‌‌شده فعالیت می‌کند. چرا زبان‌کاران؟ زبان: ابزار ارتباط، چارچوب فهم جهان، گنجینۀ اندیشۀ گذشتگان، ذخیره‌گاه و محور فرهنگ و... .کار: تلاش و کوشش انسان برای تغییر خود و جهان و دیگران و از همه جدی‌تر، برای حفظ حیات اجتماعی و فرهنگی خود و دیگران.کار گروهی: حضور چ...

آدرس

تهران خیابان نجات الهی نبش خیابان ورشو

موقعیت جغرافیایی رویداد