آشنایی با منسوجات هوشمند و چشم انداز این فناوری
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
smartexcenter@gmail.com
۲۵
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

مرکز منسوجات هوشمند و پایدار به منظور شناسایی و تبادل نظرات و هم افزایی پژوهشگران و صنعتگران این حوزه در کشور و همچنین متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شده است...