اکسل مالی (مقدماتی تا پیشرفته)
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
اقتصادی‌ها
۱۹
دنبال کننده
۲
کل رویدادها

بزرگترین مرجع تخصصی علوم اقتصادی...