تور دانشگاه فردوسی مشهد(انتخاب آگاهانه)
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۴۸
دنبال کننده
۳
کل رویدادها

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، بزرگترین تشکل دانشجویی در شرق کشور است که، به فعالیت های داوطلبانه علمی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد....

بیشتر از ۲۰ نفر (۷۷%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

مشهد مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، میدان علوم

موقعیت جغرافیایی رویداد