وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
لطفاً مدیریت نکنید! (دومین وبینار تجربه‌محور)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
گروه تغییر هارمونی
۸۶۲
دنبال کننده
۳۸
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

هم‌یارتان می‌شویم تا سفر تغییر را برای هارمونی آغاز و همواره به‌سوی کمال مطلوب حرکت کنید....

بیشتر از ۱۰ نفر (۶۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.