مدیریت هویت دیجیتال در صنعت مالیات
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۴۳
دنبال کننده
۱۸
کل رویدادها

مشاوره مدیریت هویت دیجیتال و سیستم‌های مدیریت هویت و دسترسی مرجع تحقیق، آموزش، ارزیابی و مشاوره هویت دیجیتال در کشور...

بیشتر از ۱۰ نفر (۸۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.