امید صادقی

امید صادقی

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۶
سه‌شنبه ۲۵ خرداد

کارگاه متاآنالیز (بخش سوم: dose-response)

  • آنلاین
  • ۷۵,۰۰۰ تومان
آواتارامید صادقی
سه‌شنبه ۱۱ خرداد

کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز (بخش اول)

  • آنلاین
  • ۶۵,۰۰۰ تومان
آواتارامید صادقی
یک‌شنبه ۲۴ اسفند

کارگاه آنالیزهای کاربردی در SPSS (پیشرفته)

  • آنلاین
  • ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آواتارامید صادقی
پنج‌شنبه ۲۱ اسفند

کارگاه آنالیزهای کاربردی در SPSS (مقدماتی)

  • آنلاین
  • ۹۰,۰۰۰ تومان
آواتارامید صادقی
چهارشنبه ۲۲ بهمن

کارگاه مجازی تعیین الگوهای غذایی

  • آنلاین
  • ۱۷۰,۰۰۰ تومان
آواتارامید صادقی
ارتباط با امید صادقی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره امید صادقی