انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

رویداد‌ها۲۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۸۴
ارتباط با انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد