انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

رویداد‌ها۱۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۳
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
وبسایت
http://cessa.ir
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۳۹۱۱۴۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی