انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

رویداد‌ها۱۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳۳
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
وبسایت
http://cessa.ir
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۳۹۱۱۴۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی