انجمن های علمی دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری دانشگاه تهران

انجمن های علمی دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری دانشگاه تهران

رویداد‌ها۳۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۶۱
ارتباط با انجمن های علمی دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۰۴۵۵۴۶۹۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن های علمی دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری دانشگاه تهران

برگزار کننده رویداد های علمی، با رویکرد آکادمیک اما کاربردی!
برترین دانشکده مدیریت کشور
یکی از بزرگ ترین انجمن های علمی مدیریت!