انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۳۸۳۰۸۵۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی یک تشکل دانشجویی است که در راستای تعالی دانشجویان و افراد جامعه قدم برمیدارد .انجمن های علمی همواره سعی در برگزاری بهترین کلاس ها با پایین ترین قیمت ها بوده اند. انجمن دانشکده مهندسی راه آهن نیز از این قاعده مستثنی نیست.