انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۱۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۶۹
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۶۰۲۲۷۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی