انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۱۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۹۲
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۶۰۲۲۷۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی