انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۱۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۸۱
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۶۰۲۲۷۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی