انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۵۵
ارتباط با انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۸۲۹۵۸۵۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

آدرس تلگرام انجمن: @iustcesa