انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان

انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۸
ارتباط با انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۹۲۹۶۳۰۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان

انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان