انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز

رویداد‌ها۱۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۸
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۰۸۳۶۴۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی