انجمن علمی مکانیک دانشگاه الزهرا

انجمن علمی مکانیک دانشگاه الزهرا

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
ارتباط با انجمن علمی مکانیک دانشگاه الزهرا
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی مکانیک دانشگاه الزهرا

انجمن علمی دانشگاه الزهرابا همکاری کارگروه بال های پرواز