انجمن علمی و دانشجویی نجوم الزهرا ،دانشگاه الزهرا، مجله نجوم، منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد و گنبد مینا

انجمن علمی و دانشجویی نجوم الزهرا ،دانشگاه الزهرا، مجله نجوم، منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد و گنبد مینا

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۸
ارتباط با انجمن علمی و دانشجویی نجوم الزهرا ،دانشگاه الزهرا، مجله نجوم، منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد و گنبد مینا
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۶۶۴۳۴۳۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام