انجمن مدیران مالی اصفهان

انجمن مدیران مالی اصفهان

رویداد‌ها۱۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۱۸
ارتباط با انجمن مدیران مالی اصفهان
وبسایت
https://efma.ir
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۲۶۵۹۰۹۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن مدیران مالی اصفهان

انجمن تخصصی مدیران مالی در راستای ارتقای حرفه حسابداری در دی ماه سال 1394 در اصفهان به ثبت رسید.