انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۳
ارتباط با انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۱۵۸۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی