انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵۲
ارتباط با انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۱۵۸۸۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی