اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۶۵۰۰۰۶۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران به عنوان تخصصی‌ترین کانون تفکر انرژی در کشور، وابسته به پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، به منظور ارتقای سطح کیفیت تصمیم‌سازی و اثرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیری در زمینه تدوین سیاست‌های بخش انرژی تاسیس شده است.