باهمزی

باهمزی

رویداد‌ها۳۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵۶
ارتباط با باهمزی
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۵۳۶۷۰۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره باهمزی

با(هم‍)زی، طرحى براى معاشرت، آموختن و همزیستی با محوريت بازى و سرگرمى و دعوتى براى تجربه‌ شادى‌هاى جمعى.