برنا

برنا

رویداد‌ها۱۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت

آموزش امنیت و دسترسی ها

 • تهران
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاربرنا
سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت

آموزش نرم افزار تبلت

 • تهران
 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاربرنا
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت

آموزش سیستم خزانه داری

 • تهران
 • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاربرنا
یک‌شنبه ۲۶ اردیبهشت

آموزش سیستم حسابداری

 • تهران
 • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاربرنا
شنبه ۲۵ اردیبهشت

آ»وزش سیستم حقوق و دستمزد

 • تهران
 • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاربرنا
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت

آموزش سیستم فروش

 • تهران
 • ۶۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاربرنا
شنبه ۱۸ اردیبهشت

آموزش سیستم انبار

 • تهران
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاربرنا
ارتباط با برنا
وبسایت
http://mabna.net/
شماره برگزارکننده
۰۲۱_۴۳۳۰۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام