بنیاد جوانه صلح

رویداد‌های بنیاد جوانه صلح
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با بنیاد جوانه صلح
درباره بنیاد جوانه صلح

یه سازمان مردم نهاد با دغدغه صلح که فعالیتهای متنوعی مثل آشنایی با فرهنگ و ملل کشورهای مختلف به زبان انگلیسی، نشستهای داخلی با فعالان صلح، برگزاری کارگاههای مختلف بین المللی ، پذیرش مهمان از کشورهای مختلف و  .... داره.