بنیاد جوانه صلح

بنیاد جوانه صلح

رویداد‌ها۲۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۲
ارتباط با بنیاد جوانه صلح
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۴۸۷۱۲۴/ ۰۲۱-۸۶۰۳۴۸۱۴/۰۲۱-۸۶۰۳۴۸۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بنیاد جوانه صلح

یه سازمان مردم نهاد با دغدغه صلح که فعالیتهای متنوعی مثل آشنایی با فرهنگ و ملل کشورهای مختلف به زبان انگلیسی، نشستهای داخلی با فعالان صلح، برگزاری کارگاههای مختلف بین المللی ، پذیرش مهمان از کشورهای مختلف و  .... داره.