محبوبه مظاهری

ارتباط با محبوبه مظاهری
درباره محبوبه مظاهری

محبوبه مظاهری

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی با 11 سال سابقه کار در واحد منابع انسانی

مشاور هدایت تحصیلی ومشاغل

کوچ مسیرشغلی

مدیر گروه بکارگماری

http://www.bekargomari.com