محبوبه مظاهری

محبوبه مظاهری

رویداد‌ها۱۲۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۱۶
یک‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰

مربیگری تیم کاری

 • آنلاین
 • ۹,۷۵۳,۱۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
یک‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰

توسعه فردی و شغلی با کوچینگ

 • آنلاین
 • ۹,۷۵۳,۱۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
یک‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۰۰

مدیریت تعارض

 • آنلاین
 • ۳,۵۷۹,۰۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰

کوچینگ مسیر شغلی

 • آنلاین
 • ۳,۵۷۹,۰۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
سه‌شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰

متورینگ منابع انسانی

 • آنلاین
 • ۱۵,۷۹۳,۱۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
یک‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

شبکه سازی دلی در جهت بهبود ارتباطات سازمانی

 • آنلاین
 • ۱,۹۷۵,۳۱۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
جمعه ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰

منتورینگ منابع انسانی

 • آنلاین
 • ۱۳,۹۷۵,۳۱۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

کوچینگ سازمانی

 • آنلاین
 • ۱۱,۹۷۵,۳۱۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

مدیریت عملکرد بر مبنای هدف

 • آنلاین
 • ۳,۵۷۹,۰۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰

منتورینگ منابع انسانی

 • آنلاین
 • ۱۳,۹۷۵,۳۱۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

مربی گری تیم کاری

 • آنلاین
 • ۷,۵۳۱,۹۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

کوچینگ سازمانی

 • آنلاین
 • ۹,۷۵۳,۱۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
ارتباط با محبوبه مظاهری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۵۷۸۷۵۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محبوبه مظاهری

محبوبه مظاهری

مشاور هدایت تحصیلی

مشاور شغلی

مشاور کسب و کار

کوچ مسیرشغلی و کسب وکار

 


http://www.bekargomari.com