بی کت

بی کت

رویداد‌ها۵۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۳
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

نحوه عضویت در کانون وکلای انگلیس

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

دادرسی مطبوعاتی در ایران؛ آنچه که هست

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

حقوق مالکیت فکری در رویه قضایی

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

دعاوی مربوط به شخصیت حقوقی و جایگاه نظریه خرق حجاب

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۳۰

دعاوی مربوط به شخصیت حقوقی و جایگاه نظریه خرق حجاب

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

نگاهی نقادانه به قوانین میراث فرهنگی در ایران

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

نگاهی نقادانه به قوانین میراث فرهنگی در ایران

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

گریزی بر دعاوی منابع طبیعی

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۵

نگاهی نقادانه به قوانین میراث فرهنگی

 • تهران
 • رایگان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

تاثیر مقررات تحریم ساز و مسدود ساز بر قراردادها

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

تاثیر مقررات تحریم ساز و مسدود ساز بر قراردادها

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

تاثیر مقررات تحریم ساز و مسدود ساز بر قراردادها

 • تهران
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاربی کت
ارتباط با بی کت
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۱۲۴۲۲۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره بی کت

instagra: b_coat_lawyers