جامعه آزاد کلان داده ها

جامعه آزاد کلان داده ها

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵۳
ارتباط با جامعه آزاد کلان داده ها
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۳۴۰۶۶۹۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره جامعه آزاد کلان داده ها

کاهگل: کارگروه فرهنگ سازی حوزه کلان داده با مشارکت گروه ها و جوامع کاربری فعال در کشور