خانه اندیشه‌ورزان

خانه اندیشه‌ورزان

رویداد‌ها۵۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸۹
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰

تحلیل سیاست در سیستم‌های چندکنشگر

 • تهران
 • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰

تحلیل سیاست در سیستم‌های چندکنشگر

 • تهران
 • رایگان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰

تحلیل سیاست در سیستم‌های چندکنشگر

 • تهران
 • رایگان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
پنج‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰

حلقه بینش نهادی - دیپلماسی ورزشی

 • تهران
 • رایگان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰

حلقه بینش نهادی - بررسی طرح مادریار

 • تهران
 • رایگان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

مبانی تحلیل سیستم‌ها

 • تهران
 • رایگان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

مبانی تحلیل سیستم‌ها

 • تهران
 • رایگان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰

بودجه و بودجه‌خوانی

 • تهران
 • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰

بودجه و بودجه‌خوانی

 • تهران
 • رایگان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰

رویداد جهت؛ جذب، هدایت و توانمندسازی

 • تهران
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰

رویداد جهت؛ جذب، هدایت و توانمندسازی

 • تهران
 • رایگان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰

رویداد جهت؛ جذب، هدایت و توانمندسازی

 • تهران
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارخانه اندیشه‌ورزان
ارتباط با خانه اندیشه‌ورزان
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۹۸۰۶۴۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره خانه اندیشه‌ورزان

نهاد حامی اندیشکده‌های و زیست‌بوم اندیشه‌ورزی