خانه نوآوری اصفهان

خانه نوآوری اصفهان

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۸
ارتباط با خانه نوآوری اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۹۳۱۷۰۸۱۹۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره خانه نوآوری اصفهان

رویداد سرمایه گذاری 100استارتاپ-سکوی زاینده رود