دانشنامه ستاره پارسی و ایران تلسکوپ، انجمن نجوم ایران

رویداد‌های دانشنامه ستاره پارسی و ایران تلسکوپ، انجمن نجوم ایران
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با دانشنامه ستاره پارسی و ایران تلسکوپ، انجمن نجوم ایران
درباره دانشنامه ستاره پارسی و ایران تلسکوپ، انجمن نجوم ایران

در روز نجوم منجمان آماتور (و گاهی حرفه ای) تلاش می کنند عموم مردم را با زیبائیهای آسمان آشنا کنند. برخی از مردم تصور می کنند "علم" چیز پیچده ای بوده، متعلق به دانشمندان است و از ارتباط آن با زندگی روزمره و زیبائیهای آن در محیط اطرافشان اطلاعی ندارند. در روز نجوم می توان تا حدی فاصله میان محققان، دانشمندان و مردم را کمتر کرد.