دانشگاه گلرنگ

دانشگاه گلرنگ

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۵
ارتباط با دانشگاه گلرنگ
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۹۱۸۳۵۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه گلرنگ

دانشگاه گلرنگ یک دانشگاه سازمانی است که ماموریت آن رشد وارتقای مهارت ها و توانمندی های منابع انسانی می باشد .