کالج فروش دانشگاه گلرنگ

کالج فروش دانشگاه گلرنگ

رویداد‌ها۱۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۴
شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار عصرانه فروش (کوچینگ تیم فروش)

 • آنلاین
 • ۴۹,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

مشتری مداری

 • تهران
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

مشتری مداری

 • تهران
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

مشتری مداری

 • تهران
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

مشتری مداری

 • تهران
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

مشتری مداری

 • تهران
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

مشتری مداری

 • تهران
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

مشتری مداری

 • تهران
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

مشتری مداری

 • تهران
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

مشتری مداری

 • تهران
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

مشتری مداری

 • تهران
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج فروش دانشگاه گلرنگ
ارتباط با کالج فروش دانشگاه گلرنگ
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کالج فروش دانشگاه گلرنگ

دانشگاه گلرنگ بازوی علمی وفن آوری گروه صنعتی گلرنگ است .