دفتر استعدادهای درخشان

دفتر استعدادهای درخشان

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۸
سه‌شنبه ۲۹ بهمن

دوره سرور

  • اصفهان
  • ۳۵,۰۰۰ تومان
آواتاردفتر استعدادهای درخشان
سه‌شنبه ۲۱ خرداد

دوره وفور

  • اصفهان
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردفتر استعدادهای درخشان
شنبه ۱۸ اسفند

دوره رانش

  • اصفهان
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردفتر استعدادهای درخشان
دوشنبه ۱۵ بهمن

دوره گسلش

  • اصفهان
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردفتر استعدادهای درخشان
یک‌شنبه ۹ دی

دوره مبانی پیشرفت شخصی

  • اصفهان
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردفتر استعدادهای درخشان
ارتباط با دفتر استعدادهای درخشان
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۷۹۲۵۲۵۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام