دپارتمان مهارت های حرفه ای پزشکی

دپارتمان مهارت های حرفه ای پزشکی

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۰
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰

امداد و کمک های اولیه

  • قم
  • رایگان
آواتاردپارتمان مهارت های حرفه ای پزشکی
یک‌شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰

سالمندیاری

  • قم
  • رایگان
آواتاردپارتمان مهارت های حرفه ای پزشکی
ارتباط با دپارتمان مهارت های حرفه ای پزشکی
شماره برگزارکننده
۰۹۹۳۶۰۶۷۳۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام