دکتر محمد علی نجفی پور

دکتر محمد علی نجفی پور

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۹
ارتباط با دکتر محمد علی نجفی پور
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۱۹۷۰۳۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر محمد علی نجفی پور

دکتر محمد علی نجفی پور

  • مدیر مرکز تخصصی تکنولوژی آموزشی پرنیان
  • هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • مدیر گروه آموزشهای فرامهارتی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • مدیر مرکز زبان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • برگزار کننده 9 کارگاه پنج هفته ای تربیت مدرس و کاربرد تکنولوژی در آموزش
  • 20 سال سابقه تدریس و مدیریت در مراکز آموزشی دولتی و خصوصی
  • 5 سال سابقه آموزش آنلاین، وارونه و ترکیبی با استفاده از تکنولوژی آموزشی

 

رزومه علمی