رضا مهدوی

رویداد‌های رضا مهدوی
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با رضا مهدوی
درباره رضا مهدوی

سرفصل ها: برند چیست؟ نقش تحقیقات بازاریابی در برند سازی تدوین استراتژی برند برای استارتاپ طراحی و پیاده سازی هویت برند پیاده سازی استراتژی برند در استارتاپ چرخه مدیریت مدیریت برند مطالعات موردی تدوین یک استراتژی در کارگاه به صورت عملی پیاده سازی استراتژی برند در ویدیو مارکتینگ