رضا مهدوی

رضا مهدوی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با رضا مهدوی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۴۱۴۸۲۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره رضا مهدوی

سرفصل ها: برند چیست؟ نقش تحقیقات بازاریابی در برند سازی تدوین استراتژی برند برای استارتاپ طراحی و پیاده سازی هویت برند پیاده سازی استراتژی برند در استارتاپ چرخه مدیریت مدیریت برند مطالعات موردی تدوین یک استراتژی در کارگاه به صورت عملی پیاده سازی استراتژی برند در ویدیو مارکتینگ