دپارتمان زبان

دپارتمان زبان

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۶
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

آموزش گرامر زبان انگلیسی(مقدماتی)

  • قم
  • از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان زبان
شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰

دوره های ترمیک زبان

  • قم
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان زبان
دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

Teacher Training Course (TTC)

  • قم
  • از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان زبان
سه‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰

همایش چگونگی یادگیری زبان های خارجی

  • قم
  • رایگان
آواتاردپارتمان زبان
سه‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰

همایش چگونگی یادگیری زبان های خارجی

  • قم
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان زبان
ارتباط با دپارتمان زبان
شماره برگزارکننده
۰۲۵۳۲۶۱۴۰۷۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام