پرابلم

پرابلم

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۱
ارتباط با پرابلم
وبسایت
https://problem.ir
شماره برگزارکننده
۶۶۱۷۷۰۴۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره پرابلم

در «پرابلم» در ابتدا مشکلات کارفرما با همفکری با خبرگان موضوع، تبدیل به مسئله‌ای یا مسئله‌هایی شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی خواهد شد، سپس برای رسیدن به جواب کاربردی، فرایندهای یک مسابقه طراحی می‌شود تا مسیر حرکتت مسابقه‌دهندگان به سمت جواب به صورتی مطلوب طراحی شود؛ همچنین جوایز و مشوق‌ها و انگیزه دهنده‌های مناسب طراحی می‌شود و رویه استفاده از راه‌حل‌های ارائه‌شده به‌صورت تجاری و از جنبه‌های حقوقی و … نیز طراحی خواهد شد.