دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری

رویداد‌ها۱۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷۷
یک‌شنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۰۰

سلسله جلسات بیماری‌های مامایی و زنان

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰

سلسله جلسات قانون خوانی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰

سلسله جلسات قانون خوانی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰

سلسله جلسات قانون خوانی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰

سلسله جلسات قانون خوانی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰

سلسله جلسات قانون خوانی؛ سمیولوژی دماغ

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰

سلسله جلسات قانون خوانی؛ سمیولوژی دماغ

 • آنلاین
 • ۲۵,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰

سلسله جلسات قانون خوانی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۳۰

سلسله جلسات قانون خوانی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۳۰

سلسله جلسات قانون خوانی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۰۰

سلسله جلسات بیماری‌های مامایی و زنان

 • آنلاین
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتاردکتر محسن ناصری
یک‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰

سلسله جلسات قانون خوانی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتاردکتر محسن ناصری
ارتباط با دکتر محسن ناصری
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۴۶۴۳۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری؛ متخصص و دانشیار فارماكولوژي دانشگاه شاهد،

رئیس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور