سید محمد امین هاشمی

رویداد‌های سید محمد امین هاشمی
ارتباط با سید محمد امین هاشمی
درباره سید محمد امین هاشمی
  • انجام پروژه های متعدد سئو
  • مدرس 6 دوره 50 ساعتی سئو
  • ساخت بیش از 130 ساعت ویدیو آموزش دیجیتال مارکتینگ
  • برگزاری دوره های متعدد حوزه وبمستری در موسسات آموزشی
  • تالیف کتاب برنامه نویسی PHP 5
  • ساخت بیش از 30 ساعت ویدیوی آموزشی در وردپرس
  • انجام پروژه های موفق سئو و دیجیتال مارکتینگ
  • مشاوره بازاریابی دیجیتال
  • برگزاری دوره یک ساله "قهرمان سئو"
  • برگزاری جلسات متعدد آموزش دیجیتال مارکتینگ