همفکر لرستان - اتاق بازرگانی لرستان

رویداد‌های همفکر لرستان - اتاق بازرگانی لرستان
ارتباط با همفکر لرستان - اتاق بازرگانی لرستان
درباره همفکر لرستان - اتاق بازرگانی لرستان

سینا حیدری، دانش آموخته MBA، طراح و توسعه دهنده وب، فعال استارتاپی و گردشگری، برگزار کننده رويدادهای استارتاپی همفکر و يلدای کارآفرينان استارتاپی