شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران (انجمن علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران)

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران (انجمن علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران)

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران (انجمن علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران)
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۱۱۱۴۳۵۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی