شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران (انجمن علمی مهندسی برق)

ارتباط با شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران (انجمن علمی مهندسی برق)
درباره شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران (انجمن علمی مهندسی برق)

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران، نماینده رسمی موسسه بین المللی IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers می باشد که به طور همزمان مسئولیت انجمن علمی مهندسی برق در دانشگاه تهران را نیز به عهده دارد. این انجمن به عنوان قدیمی ترین شاخه دانشجویی در ایران با 20 سال تجربه و هدایت و پشتیبانی اساتید فرهیخته دانشگاه تهران قعالیت میکند و دانشجویان فعال در انجمن، بی هیچ چشم داشتی نسبت به مزد و یا پاداشی، همواره هدف و آرمان خود را ایجاد یا بهبود بسترهای فعالیت های دانشجویی و استفاده حداکثری از این اعتبارات و امکانات در جهت تحقق و برانگیختن?روحیه ی حرکت?در میان دانشجویان دیده اند و در جهت آن حرکت می کنند.

اطلاعات بیشتر در وبسایت انجمن موجود است.?
جهت ارتباط با مسئولین شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران از طریق ایمیل زیر اقدام کنید:?
ieeesb@ece.ut.ac.ir


وبسایت انجمن

ieeesb.ut.ac.ir