شتابدهنده شریف

شتابدهنده شریف

رویداد‌ها۳۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۱۷
ارتباط با شتابدهنده شریف
شماره برگزارکننده
۶۶۱۶۶۲۱۵ - ۶۶۱۶۶۲۰۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شتابدهنده شریف

شتاب‌دهنده شریف اولین برنامه شتابدهی برخاسته از نهاد دانشگاه در ایران است. این شتاب‌دهنده در مجتمع خدمات فناوری در دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد و در حال ارائه خدمات به استارتاپ‌های شریفی می‌باشد.