شتابدهنده شریف

شتابدهنده شریف

رویداد‌ها۱۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰۴
ارتباط با شتابدهنده شریف
شماره برگزارکننده
۶۶۱۶۶۲۴۹ - ۶۶۱۶۶۲۰۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شتابدهنده شریف

شتاب‌دهنده شریف اولین برنامه شتابدهی برخاسته از نهاد دانشگاه در ایران است. این شتاب‌دهنده در مجتمع خدمات فناوری در دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد و در حال ارائه خدمات به استارتاپ‌های شریفی می‌باشد.