شبکه مشاوران مدیریت دانش

شبکه مشاوران مدیریت دانش

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۰
ارتباط با شبکه مشاوران مدیریت دانش
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۳۷۱۰۵۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شبکه مشاوران مدیریت دانش

تماس با شرکت
021-26413630 داخلی 104