شرکت تأمین تجهیز اسپیناس

شرکت تأمین تجهیز اسپیناس

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۶
ارتباط با شرکت تأمین تجهیز اسپیناس
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت تأمین تجهیز اسپیناس

گروه مهندسی اسپیناس با رویکرد ارائه راهکارهای نوین در زمینه فناوری های بازیافت آب و پساب، شما را به شرکت در این سمینار تخصصی دعوت مینماید.