شرکت کاربردی داده پردازی ایران

شرکت کاربردی داده پردازی ایران

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۷
ارتباط با شرکت کاربردی داده پردازی ایران
وبسایت
http://iot.dpi.ir
شماره برگزارکننده
۸۸۸۹۵۳۳۹_۰۲۱ و۹_۸۸۹۰۳۲۵۱_۰۲۱داخلی ۴۷۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی